Lønstrup Vandværk ApS

Dit vandværk

Lønstrup Vandværk Aps forsyner 920 forbrugere med rent drikkevand.

Vandværket gennemgik primo 2009 en totalrenovering. Der blev etableret en ny filterbygning med to lukkede
trykfiltre: - for- og efter filter, nyt afblæsnings- og iltningsanlæg, nyt udpumpningsanlæg, ny eltavle incl. SRO anlæg mm.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vandværkspasseren en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 5 boringer.
Vandværket udpumper ca. 65.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Der er enkelte ledige anparter til salg hos vandværket, en anpart koster kr. 500 og giver adgang til generalforsamling, opstilling til bestyrelsen mm. Man kan kun erhverve anparter som forbruger, hvis du er interesseret så skriv til vandværket.


Hårdhed
Herunder i højre spalte kan du se den seneste analyse af vandets hårhed.


Driftstatus

Normal

 


 

Kontakt dit vandværk

 

Skriv til os:

admin@loenstrup-vandvaerk.dk

 

Ved driftsproblemer kontakt:
Sigurd Knudsen
Mob. 21 34 38 33

Hjørring Vandselskab laver forbrugsafregning for Lønstrup Vandværk.

Spørgsmål til din faktura:

Kontakt Hjørring Vandselskab A-S
tlf. 38 41 28 28

Link til forbrugerportal: klik her.

 

Skal du flytte?

Adresseændringer meldes på denne formular hos Hjørring Vandselskab: Flyttemeddelelse klik her!

 


Brugervejledning til fjernaflæst vandmåler. Klik her

 

Vandets hårdhedsgrad: 16.4º dH


Senest målt den: 04-08-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt