Lønstrup Vandværk ApS

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m3 vand?
Svar: Se taksblad, husk at her til skal lægges afledningsafgift til Hjørring Vandselskab A/S


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal), 40-50 m3 pr. år/person.


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Den seneste måling af vandets hårhed er vist i højre spalte nederst.


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja.


Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Ja.


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Vandkvaliteten bliver løbende kontrolleret. Alle prøveresultater bliver sendt direkte til
Hjørring Kommune, der som myndighed kontrollerer alle vandforsyninger i kommunen.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Sigurd Knudsen telefon 21 34 38 33. 


Hvor er min stophane placeret?
Svar: Ikke alle forbrugere har egen stophane, kontakt evt. Sigurd Knudsen på telefon 21 34 38 33


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Vandmålerne bliver kontrolleret efter gældende regler.


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Det er en rigtig god ide. På den måde kan man i tide opdage utætheder.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Hjørring Vandselskab A-S, tlf. 3841 2828.


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Hjørring Vandselskab A-S, tlf. 3841 2828. Brug gerne denne flytteformular: Flyttemeddelelse klik her!


Driftstatus

Normal

 


 

Kontakt dit vandværk

 

Skriv til os:

admin@loenstrup-vandvaerk.dk

 

Ved driftsproblemer kontakt:
Sigurd Knudsen
Mob. 21 34 38 33

Hjørring Vandselskab laver forbrugsafregning for Lønstrup Vandværk.

Spørgsmål til din faktura:

Kontakt Hjørring Vandselskab A-S
tlf. 38 41 28 28

Link til forbrugerportal: klik her.

 

Skal du flytte?

Adresseændringer meldes på denne formular hos Hjørring Vandselskab: Flyttemeddelelse klik her!

 


Brugervejledning til fjernaflæst vandmåler. Klik her

 

Vandets hårdhedsgrad: 16.4º dH


Senest målt den: 04-08-2023


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt